Sök efter inlägg

Spela Optimal Poker 2

“Spela Optimal Poker 2: Range Construction” av Andrew Brokos är en uppföljning av hans första bok, “Spela Optimal Poker: Praktisk spelteori för alla pokerspelare.” Den här andra delen fokuserar specifikt på sortimentskonstruktion, en viktig komponent i alla pokerspelares spel.

Boken börjar med att diskutera betydelsen av ranges i poker och hur de relaterar till spelteori. Brokos förklarar att poker är ett spel med ofullständig information, vilket innebär att spelare måste göra antaganden om sina motståndare’ händer baserat på tillgänglig information. Genom att konstruera intervall, spelare kan göra mer exakta antaganden och fatta bättre beslut vid pokerbordet.

En av styrkorna med denna bok är dess praktiska tillvägagångssätt. Brokos innehåller många exempel på handavstånd och hur de bör konstrueras i olika situationer. Han ger också tips om hur man justerar intervall utifrån olika faktorer, såsom position, stackstorlekar, och motståndarnas tendenser.

Brokos betonar vikten av att tänka på intervall i termer av frekvenser snarare än specifika händer. Genom att tänka i termer av frekvenser, spelare kan bättre förstå vilka händer deras motståndare kan ha och fatta mer välgrundade beslut.

Boken tar upp flera viktiga ämnen relaterade till sortimentskonstruktion, inklusive öppningsintervall, 3-satsningsintervall, och postflop-spel. Brokos ger specifika rekommendationer för varje situation och förklarar resonemanget bakom dem.

Förutom sortimentskonstruktion, Brokos täcker även in andra viktiga begrepp som polariserad vs. linjära intervall och balanseringsintervall. Dessa koncept är avgörande för avancerat spel och kan ge spelare en fördel gentemot sina motståndare.

Övergripande, “Spela Optimal Poker 2: Range Construction” är en utmärkt resurs för alla spelare som vill förbättra sitt spel. Boken är välskriven och lätt att förstå, även för dem utan en stark bakgrund i spelteori. De praktiska exemplen och tipsen gör det enkelt att tillämpa de begrepp som tas upp i verkliga situationer.

En potentiell nackdel med boken är att den förutsätter en viss nivå av kunskap om pokerns grunder. Spelare som är nya i spelet kan ha svårt att förstå några av koncepten som presenteras. dock, för dig med en solid grund inom poker, den här boken är en ovärderlig resurs.

Sammanfattningsvis, “Spela Optimal Poker 2: Range Construction” är ett måste att läsa för alla som vill ta sitt pokerspel till nästa nivå. Brokos ger en omfattande guide till sortimentskonstruktion som är både praktisk och insiktsfull. Den här boken kommer att hjälpa spelare att utveckla en djupare förståelse av spelteori och ge dem de verktyg de behöver för att fatta mer välgrundade beslut vid pokerbordet.